Quốc Sơn

Quốc Sơn

Số truyện: 1 Sinh nhật: Chưa rõ

  • Chân Huyết LệQuốc SơnCòn tiếp

    Điểm: . | Lượt đọc:5427 | Cập nhật: 17-01-2017: 17:28:17

    Với cái tên tác phẩm là Chân Huyết Lệ khiến cho người cảm nhận đó là những dòng máu? Nhưng Chân ở đây có nghĩa là gì? Tác giả Quốc Sơn đã đánh đúng tính chất tò mò ở mỗi người, khiến cho truyện trở...