Ian Manook

Ian Manook

Số truyện: 1 Sinh nhật: Chưa rõ

  • Công Lý Thảo NguyênIan ManookCòn tiếp

    Điểm: . | Lượt đọc:118 | Cập nhật: 29-10-2018: 01:08:59

    Công lý thảo nguyên của Ian Manook là một trong những tác phẩm văn học khá mới mẻ trong dòng văn học trinh thám. Trong tác phẩm, Manook mượn các nhân vật để miêu tả xã hội Mông Cổ trong giai đoạn thế kỷ 21,...