Hồ Long

Hồ Long

Số truyện: 1 Sinh nhật: 29-12-2014

  • Võ Lâm Bí SửHồ LongCòn tiếp

    Điểm: . | Lượt đọc:23093 | Cập nhật: 01-10-2017: 19:22:47

    Cuối thời nhà Trần, vua Trần Nghệ Tông vì muốn vực dậy tập đoàn phong kiến đang trong tình trạng suy thoái khủng hoảng nên đã tin dùng và cho thực hiện một loạt các chính sách cải cách của ngoại thích, Thái Sư Lê...