Dư Vân Phi

Dư Vân Phi

Số truyện: 1 Sinh nhật: Chưa rõ

  • Bão Táp Pháp ThầnDư Vân PhiCòn tiếp

    Điểm: . | Lượt đọc:487 | Cập nhật: 18-10-2018: 00:41:01

    Thế giới Azeroth được sinh ra hàng ngàn năm trước với chỉ một lục địa khổng lồ duy nhất là Kalimdor của tộc Night Elf cùng 5 chúa tể rồng khổng lồ. 10,000 năm trước, sau cuộc chiến giữa binh đoàn quỷ dữ Burning Legion...