Cẩu Bào Tử

Cẩu Bào Tử

Số truyện: 1 Sinh nhật: Chưa rõ

  • Quan ThuậtCẩu Bào TửHoàn thành

    Điểm: . | Lượt đọc:86439 | Cập nhật: 07-01-2017: 00:04:32

    Phong ba bão táp đã nổi lên, ưng khuyển đang gào thét và cuộc chơi quyền lực bắt đầu.Quan trường giống như một bàn cờ lớn, nắm được nghệ thuật quan trường là có thể thao túng cả bàn cờ. Tất cả đều vì hai...