Bách Lý Tỉ

Bách Lý Tỉ

Số truyện: 1 Sinh nhật: Chưa rõ

  • Ta Là Tiên PhàmBách Lý TỉCòn tiếp

    Điểm: . | Lượt đọc:680 | Cập nhật: 29-10-2018: 01:09:08

    Tô Trần, một gã thiếu niên phàm giới thân mang Thanh Thạch Lệ, trong lúc vô tình mở ra Linh Đài của bản thân, phát hiện có một tòa Linh Sơn lớn một tấc vuông trong thức hải vô biên, chính là đất Tiên Linh...