Atdangtiendat

Atdangtiendat

Số truyện: 1 Sinh nhật: Chưa rõ

  • U Minh Đại ĐạoAtdangtiendatCòn tiếp

    Điểm: . | Lượt đọc:89 | Cập nhật: 19-10-2018: 08:42:45

    U Minh vốn là người sống ở thế giới hiện đại nhưng lại vô tình linh hồn xuyên tới đại lục.Vậy mà chỉ trong một lần xuyên không quét ngang đại lục, ai dám cản đường U Minh chi tử?Các ngươi phải vào sinh ra...