Trang chủ Khoa Huyễn Mạt thế nguy cơ Ta Bị Zombie Cắn Chương 728 : Di họa (2)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 728 : Di họa (2)

Di họa (2)
Tạ Viễn đã nghĩ ra kế sách, thực hiện được sẽ đạt mục đích một tiễn chết song điêu.
Một có thể lợi dụng đám đầy tinh lực Tằng Hoa, thăm dò thực lực của Đông Lăng trấn.
Hai có thể mượn lực lượng của Đông Lăng trấn l, diệt trừ đám Tằng Hoa .
Mặc dù căn cứ Giang Khẩu có thể xử lý nhóm Tằng Hoa này, nhưng tự mình

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn