Trang chủ Khoa Huyễn Mạt thế nguy cơ Ta Bị Zombie Cắn Chương 727 : Di họa

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 727 : Di họa

Di họa
Bão tố trên Đông Lăng trấn suốt ba ngày trời. Trong ba ngày này, gió to mưa lớn khắp nơi.
Mặc dù trước khi bão đổ ập vào Đông Lăng Trấn, Trương Thành cùng Đường Dĩnh liền tổ chức mọi người trong căn cứ làm công tác chống bão, nhưng vẫn tạo ra tổn thất không nhỏ cho ruộng lúa.
Chỉ có điều, ruộng lúa tổn thất, vẫn trong phạm vi có thể

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn