Trang chủ Khoa Huyễn Mạt thế nguy cơ Ta Bị Zombie Cắn Chương 724 : Mất cân đối

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 724 : Mất cân đối

Mất cân đối
Đều là người trưởng thành, nghe vấn đề mà Trương Thành đề cập, Noriko Ikeda trong lòng cũng có chuẩn bị.
Bởi vậy,Trương Thành cùng Noriko Ikeda giao dịch, càng trở nên thuận lợi.
Không thể không nói, Noriko Ikeda tư duy lô-gích, vẫn tốt hơn so với Emily thánh mẫu.
Khả năng đây là bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa của Nhật Bản.

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn