Trang chủ Khoa Huyễn Mạt thế nguy cơ Ta Bị Zombie Cắn Chương 723 : Giao dịch

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 723 : Giao dịch

Giao dịch
Emily đi tới trước cửa phòng tối, Quản Ánh Tuyết đi theo bên cạnh của Emily.
"Mở cửa ra." Quản Ánh Tuyết nói với mấy nữ nô lệ đang canh giữ ở cửa phòng tối.
Nữ nô lệ nhanh chóng mở cửa ra.
Emily gặp Noriko Ikeda.
Lúc này, Noriko Ikeda không biết đang suy nghĩ gì ngồi thừ một chỗ
"Noriko!"
Nghe thấy giọng

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn