Trang chủ Khoa Huyễn Mạt thế nguy cơ Ta Bị Zombie Cắn Chương 722 : Giá trị

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 722 : Giá trị

Giá trị
Đi vào trong tòa nhà trung tâm, Trương Thành liền ngồi xuống ghế sa lông, Đường Dĩnh thì sai một nữ nô lệ đi chuẩn bị nước nóng.
Đợi đến khi nước sôi, Đường Dĩnh liền tự mình pha trà.
Đường Dĩnh đưa một tách trà cho Trương Thành , cùng rót một chén cho Emily.
Trương Thành nói : "Tiêu hao thuốc men, căn cứ có thể cho ghi nợ điểm

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn