Trang chủ Khoa Huyễn Mạt thế nguy cơ Ta Bị Zombie Cắn Chương 720 : Trao đổi

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 720 : Trao đổi

Trao đổi
Mấy phút đồng hồ sau, Emily cùng Barbara ,một lần nữa đuổi một đám nhặt rác tháo chạy.
Cái bẩy tên nhặt rác này, mặc dù có ưu thế số dông, nhưng chỉ là đám vô dụng dựa vào nhặt rác để sinh tồn
Nhưng, Barbara số khổ lại bị đâm thêm một dao vào bụng.
Thương thế này với tình trạng hiện tại của Barbara mà nói, quả thực

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn