Trang chủ Khoa Huyễn Mạt thế nguy cơ Ta Bị Zombie Cắn Chương 718 : Mượn lực đả lực

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 718 : Mượn lực đả lực

Mượn lực đả lực
Tiếng súng ngừng lại.
Hắc Thị quân hầu như đều bỏ mạng.
Sự chống cự của bọn hắn, không thể cải biến vận mệnh đã định sẵn.
Mấy thủ hạ của Trần Cường thô bạo kéo lê Tiền An Phúc đến trước mặt hắn.
Trần Cường nhìn về phia Tiền An Phúc , câu đầu tiên hắn nói là: "Súng của các ngươi là lấy

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn