Trang chủ Khoa Huyễn Mạt thế nguy cơ Ta Bị Zombie Cắn Chương 712 : Đàm phán

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 712 : Đàm phán

Đàm phán
Lý Thanh sắc mặt nghiêm túc, giờ cờ trắng đàm phán, là đề nghị của hắn.
Không nghĩ tới, đối phương không thèm đếm xỉa
Nhìn bộ dạng này, là muốn đuổi tận giết tuyệt.
Vấn đề là, Lý Thanh không rõ, nhóm người này vì sao phải nhằm vào Hắc Thị quân.
Lý Thanh hỏi qua người của trú điểm Hắc Thị quân, cùng đối phương

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn