Trang chủ Ngôn Tình Cổ Đại Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! Chương 168 : 168

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 168 : 168

Editor: Tiểu Ly Ly.
Sau khi trải qua chuyện của Minh Ảnh, nhóm Côn Luân chừng hai mươi người này, tốc độ rõ ràng nhanh hơn.
Thái A ở phía Bắc, Côn Luân ở phương Nam, khoảng cách giữa Nam và Bắc, cũng không phải là hai ba ngày có thể tới. Mặc dù Thanh Đại không ngừng lên đường cả ngày lẫn đêm, cách Côn Luân càng ngày càng gần, nhưng lòng của mọi người vẫn chưa trở về tại chỗ.
So
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn