Trang chủ Ngôn Tình Cổ Đại Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! Chương 164 : 164

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 164 : 164

Editor: Tiểu Ly Ly.

Ngày thứ hai, Điện Chấp Pháp truyền ra tin tức, Huyền Tề tự mình thả Thiên Âm, phạt Diện Bích trăm năm, không cho bước ra cửa phòng một bước!
Có người kinh ngạc có người vui mừng, cũng có nhiều người than vãn: người có quan hệ với Thiên Âm, bây giờ đều gặp khó khăn.
Khó tránh khỏi, làm cho người ta muốn cách xa Thiên Âm.
Phục Nguyên không tiếp tục nhốt
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn