Trang chủ Ngôn Tình Cổ Đại Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! Chương 161 : 161

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 161 : 161

Editor: Tiểu Ly Ly.
Thiên Âm được Trọng Hoa tự mình mang đến Huyễn Hải, đi theo có Lưu Quang, Phục Nguyên.
Huyễn Hải ở trên đỉnh Thái A, là tổ tiên sư Thái A mở ra một không gian đơn độc, mới đầu là vì để cho đệ tử ở chỗ trong này tu luyện tâm tính, về sau lại trở thành nơi để đệ tử suy nghĩ về những chuyện phạm sai lầm.
Mấy người bay lên đến đỉnh Thái A, trên đỉnh
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn