Trang chủ Ngôn Tình Cổ Đại Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! Chương 156 : Giết Hồng Trang

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 156 : Giết Hồng Trang

Editor: Tiểu Ly Ly.

Hôm sau, ánh mặt trời vừa đứng bóng.
Thiên Âm ở phía sau núi  tắm suối nước nóng ăn quả tiên, Trường Khanh vội vàng hấp tấp xông vào.
Thiên Âm cuống quít mặc y phục vào, móc ra cung Nguyệt Thần bắn một mũi tên về phía hắn.
Hắn nửa phần tránh cũng không có!
Dù Thiên Âm chưa dùng nhiều sức lực, chỉ tụ thành một ít pháp lực, nhưng nếu thật
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn