Trang chủ Ngôn Tình Cổ Đại Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! Chương 155 : 155

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 155 : 155

Editor: Tiểu Ly Ly

Chuyện của Mặc Tử Tụ vẫn còn ở trong tiếng thảo luận của mọi người, lời đồn từ từ ở Tiên sơn Thái A truyền ra.
Có người nói, Thiên Âm và Ma Tôn Mặc Tử Tụ là quen biết đã lâu, ẩn vào Tiên sơn có mục khác. Cũng có người nói, Thiên Âm âm thầm cấu kết với Ma tộc, nghĩ trong ứng ngoài hợp làm suy sụp Thái A. Tiếp theo lại có người nói tiếp, tin tức vị
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn