Trang chủ Ngôn Tình Cổ Đại Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! Chương 155 : 155

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 155 : 155

Editor: Tiểu Ly Ly
Chuyện của Mặc Tử Tụ vẫn còn ở trong tiếng thảo luận của mọi người, lời đồn từ từ ở Tiên sơn Thái A truyền ra.
Có người nói, Thiên Âm và Ma Tôn Mặc Tử Tụ là quen biết đã lâu, ẩn vào Tiên sơn có mục khác. Cũng có người nói, Thiên Âm âm thầm cấu kết với Ma tộc, nghĩ trong ứng ngoài hợp làm suy sụp Thái A. Tiếp theo lại có người nói tiếp, tin tức vị thần cuối thời và cung Nguyệt Thần, chính là Ma tộc giả truyền ra ngoài. Mục đích còn lại là vì để cho các đại Tiên sơn tranh đấu lẫn nhau, sau khi làm hao hết thực lực Tiên giới, Ma tộc liền có thể hành động một lần, khiến cho cả Tiên giới tan rã.
Từ phía xa ở Ma tộc, sau khi Mặc Tử Tụ biết được tin tức này, ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, thở dài câu: "Quả thật là mèo mù đụng chuột chết, mấy câu lời đồn liền nói phá hoại ý đồ bổn tôn."
Lời đồn như nước hồ vỡ đê, như trút ra ngàn dặm. Hôm nay trên dưới Tiên môn lòng người bàng hoàng, Phong Thanh Dương muốn gọi Thiên Âm tới hỏi một câu, bị một câu “lời đồn không thể tin”  của Trọng Hoa đuổi trở lại.
Phong Thanh Dương buồn bực đồng thời cũng sinh tức giận.
Hắn không - Đọc tiếp truyện tại https://tangthucac.com/su-phu-qua-me-nguoi-do-de-pham-thuong/chuong-156/
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn