Trang chủ Đô Thị Đô thị dị năng Siêu Cấp Bảo Tiêu Chương 1 : Nhà ga.

Siêu Cấp Bảo Tiêu

Tác giả: Vô Đông Đích Dạ

  • Đô Thị

    Thể loại
  • 29-05-2014Ngày đăng
  • 2273 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : Nhà ga.

Siêu Cấp Bảo Tiêu Vô Đông Đích Dạ 2273từ 2014-05-29 21:20:09

Siêu Cấp Bảo Tiêu

Tác Giả: Vô Đông Đích Dạ
------oo0oo-----
Chương 1: Nhà ga.
Dịch: _Ngông_
Nguồn: Kiếm Giới
Thành thị Thất Nguyệt Đông Giang nóng bức và nhiều mưa. Trời chạng vạng tối, nhưng không có một chút gió nào. Toàn bộ thành thị đều giống như
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn