Trang chủ Đô Thị Đô thị dị năng Sáp Kiện Vô Địch Chương 169 : Nhất Đao Khuynh Thành

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 169 : Nhất Đao Khuynh Thành

Sáp Kiện Vô Địch Dã Bạch Thái 1581từ 2015-04-20 22:34:46
Năm vạn bảy ngàn thất lực lượng mà Du Dương chỉ có hai vạn bảy ngàn thất lực lượng. Hơn kém nhau hẳn hai mươi hai vạn thất, loại hơn kém này so với mấy trăm, mấy nghìn ở Địa Cầu khác nhau một trời một vực. Cho nên Du Dương muốn chính diện nghênh đón một đao phách tuyệt thiên hạ này là không có khả năng.
- Thuấn Tức Thiên Lý! Bách Ảnh Bạo Phá Quyền!
Đón đỡ trực tiếp
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn