Trang chủ Đô Thị Đô thị dị năng Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 558 : Khiến “kẻ xấu” làm thư ký cho Bí thư Phạm

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 558 : Khiến “kẻ xấu” làm thư ký cho Bí thư Phạm

Quyền Lực Tuyệt Đối Hoàng Oanh 2314từ 2015-01-28 09:12:05
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Tử Hiên chạy đến nhà khách của trụ sở làm việc.
Giám đốc nhà khách sớm đã chờ sẵn, nhìn thấy Hoàng Tử Hiên vội vàng chạy ra đón.
Hoàng Tử Hiên hỏi:
- Bí thư Phạm đã dậy chưa?
Giám đốc vội đáp:
- Chủ tịch, Bí thư mới sáng sớm đã thức dậy, ước chừng khoảng sáu giờ rưỡi, ở trong sân tập thể dục hơn một tiếng. Haha, thân thủ không
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn