Trang chủ Đô Thị Đô thị dị năng Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 550 : Quân lệnh trạng

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 550 : Quân lệnh trạng

Quyền Lực Tuyệt Đối Hoàng Oanh 2206từ 2015-01-28 09:12:00
Hoàng Tử Hiên liền ngây người, miệng mở to, nói không ra lời.
Đừng nhìn Hoàng Tử Hiên táo bạo kích động, nhưng cũng không phải là người không nói đạo lý. Phạm Hồng Vũ giảng đạo nghĩa, chính là đâm trúng điểm yếu của y.
Sửng sốt một hồi, Hoàng Tử Hiên nói:
- Bí thư Phạm, cậu từ cơ quan lớn đi ra, cậu không hiểu tình huống cơ sở chúng tôi. Tôi xuất thân quân nhân, không
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn