Trang chủ Đô Thị Đô thị dị năng Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 532 : Lý do của Phạm Hồng Vũ

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 532 : Lý do của Phạm Hồng Vũ

Quyền Lực Tuyệt Đối Hoàng Oanh 2540từ 2015-01-28 09:11:44
- Vậy cậu nói một chút xem, cậu vì sao lại muốn làm Chủ tịch huyện Vân Hồ?
Vưu Lợi Dân rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, bất động thanh sắc hỏi.
Làm việc với Phạm Hồng Vũ gần một năm, sớm chiều ở chung, Vưu Lợi Dân nhiều khi sẽ quên mất tuổi của Phạm Hồng Vũ, vẫn xem hắn như Tào Thành mà đối đãi. Trên thực tế, vốn đệ nhất thư ký UBND tỉnh Phạm Hồng Vũ làm được
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn