Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Quyền Bính Chương 24 : Kịch Chiến!

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 24 : Kịch Chiến!

Quyền Bính Tam Giới Đại Sư 1540từ 2016-12-11 19:14:45
Ngói chum thường vỡ bên miệng giếng, tướng quân khó tránh chết trận trước. Nếu như đây lại là một vị tướng quân thích xung phong lên trước, vậy thì xác suất chết trận trước sẽ rất lớn.
Thường nói, những người có tài thường lớn mật, Triệu Cang giỏi hơn Triệu Kháng rất nhiều, lá gan cũng to hơn nhiều, nên càng thích xung phong khiến cho xác suất rủi ro cũng cao hơn.
Cho nên, khi
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn