Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Quan Thương Quyển 2 - Chương 30 : Ngày Đặc Biệt

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 2 - Chương 30 : Ngày Đặc Biệt

Quan Thương Canh Tục 1675từ 2015-01-27 22:45:10
Trước khi mở hội nghị tổng kết tiền kỳ Lâm Tuyền đã tìm Thiệu Binh nói chuyện, kết cấu tổ chức nội bộ của Môi giới Tinh Hồ sẽ tiến hành điều chỉnh, sau khi điều chỉnh do Thiệu Binh làm giám đốc phòng tiêu thụ, phòng chấp hành.
Lâm Tuyền có suy tính hoàn thiện về sự phát triển của Tinh Hồ, phòng kế hoạch, phòng chấp hành, phòng tiêu thụ chủ yếu làm mảng marketing địa ốc.
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn