Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Quan Thương Quyển 1 - Chương 52 : Trần Minh Hành Nổi Giận.

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 1 - Chương 52 : Trần Minh Hành Nổi Giận.

Quan Thương Canh Tục 1608từ 2015-01-27 22:44:53
Cùng với việc đại hội thành ủy mở rộng lần thứ hai tới gần, lượng công tác của Triệu Tăng tăng vọt, đương nhiên một phần quan trọng nhất là dựa theo bản danh sách Trần Nhiên cung cấp, đại biểu cho Cảnh Nhất Dân đi trao đổi giao lưu với những người đó, cũng đại biểu cho việc ngày càng nhiều người biết Cảnh Nhất Dân sẽ thực hiện kế hoạch khu khai phát mới.
Mặc dù những
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn