Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Quan Thương Quyển 7 - Chương 8 : Tân Liên Hợp (2)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 7 - Chương 8 : Tân Liên Hợp (2)

Quan Thương Canh Tục 1599từ 2015-01-27 22:47:50
Lâm Tuyền có nghe gì đâu, định đá bóng sang cho Khổng Lập Dân trước, không ngờ làm mọi người cười ầm lên. Khổng Lập Dân lắc đầu:
- Nhìn bộ dạng nghiêm nghị của cậu lúc nãy, không ai nghĩ cậu mất tập trung.
Rồi thuật lại vắt tắt nội dung Tiền Vi vừa trình bày:
- Trách nhiệm kiến thiết thành phố mới chúng ta cũng có một phần, phải
làm sao thực hiện tốt phần trách nhiệm
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn