Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Quan Thương Quyển 6 - Chương 30 : Thủ Tướng Muốn Biết Quá Trình Phát Triển Của Liên Hợp Tĩnh Hải (2)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 6 - Chương 30 : Thủ Tướng Muốn Biết Quá Trình Phát Triển Của Liên Hợp Tĩnh Hải (2)

Quan Thương Canh Tục 1501từ 2015-01-27 22:47:38
Sau bữa tiệc Lâm Tuyền đưa
Lâm Cầm Nam về nhà khách rồi cũng trở về nơi nghỉ chân, Phàn Xuân Binh
đang triển lãm những món quà hắn thu thập được cho Vương Thúy trong ba
ngày qua. Có thể toàn tâm toàn ý làm điều gì đó cho người mình yêu đúng
là một loại hạnh phúc, mai y phải đi Hương Sơn với Lâm Cầm Nam, quà cho
Phương Nam và Tiểu Tư Vũ thì phải đích thân mua, còn quà cho người khác đành
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn