Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Quan Thương Quyển 6 - Chương 20 : Mây Tan, Thắng Lợi Định

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 6 - Chương 20 : Mây Tan, Thắng Lợi Định

Quan Thương Canh Tục 1576từ 2015-01-27 22:47:34
Liên hợp Tĩnh Hải không vì
đơn đặt hàng siêu cấp với MSMM mà tiến được vào hạch tâm sản nghiệp năng lượng mới toàn cầu. Tiểu tổ đàm phán dẫn tiến kỹ thuật máy sức gió với
công ty Vastas của Đan Mạnh tới giờ vẫn không có tiến triển thực chất.
Trương Tiểu Bân từ chức là tổn thất lớn với chi nhánh Châu Âu, Viên Hâm
đành phải đến Đức tọa trấn, tiếng Đức của hắn không
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn