Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Quan Thương Quyển 5 - Chương 4 : Tái Ngộ Trần Phi Lăng (1)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 5 - Chương 4 : Tái Ngộ Trần Phi Lăng (1)

Quan Thương Canh Tục 1646từ 2015-01-27 22:47:02
Nghiêm Lập Hoàng cảm khái:
- Nếu đúng như cậu Lâm đây nói thành lập hai phòng thực nghiệm, tôi có
thể tiến cứ một nhóm người tới công tác, ở lĩnh vực năng lượng mới, nước ta có thành tích không tệ, cũng không thiếu nhân tài, nhưng chính sách
và kinh phí không theo kịp, cùng vấn đề chế độ, nên mới chênh lệch xa
như thế.
Rồi ngần ngừ:
- Cậu có đảm bảo tài chính ...
Lâm
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn