Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Quan Thương Quyển 4 - Chương 47 : Công Trình An Cư Lạc Nghiệp

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 4 - Chương 47 : Công Trình An Cư Lạc Nghiệp

Quan Thương Canh Tục 1613từ 2015-01-27 22:46:57
Ở vấn đề kiến lập tổng bộ ở
Tĩnh Hải, Lâm Tuyền xét thực tế Liên hợp Tĩnh Hải còn chưa đủ chọi cứng
với Lệ Cảnh, đánh vu hồi từ TTCK, đúng là không thể thiếu trợ thủ đắc
lực như Đan Nguyên. Đan Nguyên lên làm giám đốc phòng chứng khoán, quản
lý khoản tiền đã đạt tới 100 triệu. Đương nhiên tránh cho đám Trương
Quyền, Trần Minh Hành nhìn ra manh mối từ việc lưu động tài
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn