Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Quan Thương Quyển 4 - Chương 46 : Sát Nhập.

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 4 - Chương 46 : Sát Nhập.

Quan Thương Canh Tục 1632từ 2015-01-27 22:46:57
Lạc Tình có chút bối rối,
địa vị của cô ở Tinh Hồ rất quan trọng. Xét thực tế đặc điểm của mỗi
công ty, khả năng thành đối thủ cạnh tranh không cao, Lâm Tuyền dần dần
cho cô tiếp xúc với cơ mật tài vụ, chứng tỏ y cũng đã có ý định xác nhập từ trước.
Hít một hơi, Lạc Tình ngồi thẳng lưng dậy, nói:
- Thứ nhất, hạng mục Bằng Nhuận, đầu tư thực tế của Liên hợp
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn