Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Quan Thương Quyển 4 - Chương 12 : Trần Ai Sơ Định

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 4 - Chương 12 : Trần Ai Sơ Định

Quan Thương Canh Tục 1670từ 2015-01-27 22:46:36
Đương nhiên, trước cuộc bán
đấu giá Lâm Tuyền phát tán tin đồn cuộc bán đấu giá này sẽ hỏng, lại bảo bên tổ chức bán đấu giá giữ kín tin tức, tích cực phối hợp.
Sau khi Diệp Kính Cường ứng giá, sự do dự ngần ngại trong lòng những
người khác vẫn không giảm chút nào, Lâm Tuyền quay đầu nói cười với Lạc
Ích Đồng, nhưng tim vọt tới tận cổ rồi, nhìn Lạc Ích Đồng bình tĩnh
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn