Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Quan Thương Quyển 3 - Chương 46 : Lại Đêm Thiên Hỉ Nữa

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 3 - Chương 46 : Lại Đêm Thiên Hỉ Nữa

Quan Thương Canh Tục 1600từ 2015-01-27 22:46:00
Đại khái bị ảnh hưởng của
Trương Thúc Đạt, khi Tinh Hồ còn chưa đưa ra loại nhà đỉnh cấp đã có
người tìm Lạc Ích Đồng đặt trước cả loạt nhà tạo thành không gian độc
lập, hại ông ta thời gian này không dám ra vào các loại hội sở.
Do loại tình hình này Lâm Tuyền quyết định tiếp nhận đặt cả dãy nhà,
nhưng không công khai, còn anh có được không phải xem quan hệ mạnh thế
nào.
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn