Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Quan Thương Quyển 3 - Chương 40 : Có Kẻ Lợi Dụng

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 3 - Chương 40 : Có Kẻ Lợi Dụng

Quan Thương Canh Tục 1570từ 2015-01-27 22:45:57
Chuyện Vương Truyền Minh yêu cầu các chi nhánh tham dự vào tiêu thụ
của Minh Đô Uyển, Lâm Tuyền cũng chỉ ậm ừ, ngược lại Thiệu Binh suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tôi thấy đã tới lúc các chi nhánh tham gia vào rồi.
Lâm Tuyền gật đầu:
- Hiện anh chủ quản trí nghiệp Tinh Hồ, anh nói được là được.
Phía tây nam viên lâm tư gia có một ngọn đồi đá, do những tảng đá thiên
nhiên
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn