Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Quan Thương Quyển 3 - Chương 16 : Tới Tân Thành Trấn (2)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 3 - Chương 16 : Tới Tân Thành Trấn (2)

Quan Thương Canh Tục 1553từ 2015-01-27 22:45:47
Lâm Tuyền lại kéo Tiền Vi lên xe của chi nhánh Đông Đô về Tĩnh Hải, bảo Tiền Vi tới Thiên Tinh Hồ xem xét tình hình, còn y tới thẳng văn phòng của Cảnh Nhất Dân.
Cảnh Nhất Dân toàn lực thúc đẩy khu khai phát mới, chống đỡ áp lực tới từ các phía, hạn mục trung tâm hành chính mới được xác định, địa điểm xây dựng cũng được chọn xong, tài chính khởi động tiền kỳ cũng đã được
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn