Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Quần Long Chi Thủ Chương 103 :

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 103 :

Quần Long Chi Thủ Ôn Thụy An 2811từ 2015-01-27 22:51:15

Chương 103 – Quyền lớn hay là danh lớn?

Người dịch: fishscreen
Nguồn: tangthuvien.com
Loại người giống như Quan Thất, trong tay đã từng nắm giữ quyền hành, khi đó Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường đều không lớn bằng Mê Thiên minh do y quản lý.
Hiện nay y đã phát điên, quyền đã mất
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn