Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Quần Long Chi Thủ Chương 101 :

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 101 :

Quần Long Chi Thủ Ôn Thụy An 4441từ 2015-01-27 22:51:14

Chương 101 – Mưa lớn gió lớn

Người dịch: fishscreen
Nguồn: tangthuvien.com
Đột biến.
Thẳng thắn mà nói, Thích Thiếu Thương bình sinh ghét nhất chính là đột biến.
Đột biến không phải chuyện tốt.
Đột biến thường thường chính là kinh biến.
Thích Thiếu Thương luôn cho rằng
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn