Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Phương Trượng Chương 1 : Ta Là Nhất Giới Đại Sư ( Thượng)

Phương Trượng

Tác giả: Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

  • Võ hiệp

    Thể loại
  • 20-02-2014Ngày đăng
  • 3166 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : Ta Là Nhất Giới Đại Sư ( Thượng)

Phương Trượng Hắc Thổ Mạo Thanh Yên 3166từ 2014-02-20 15:44:21
Thiếu Thất Sơn thuộc về sơn hệ Tung Sơn, thế núi cao chót vót hiểm trở, có ba mươi sáu ngọn núi, các ngọn núi quây quần cao thấp, giống như cờ quạt bay phấp phới, trên núi mây mù mờ ảo, trùng trùng điệp điệp, tựa như tiên cảnh.
Trong núi tổng cộng có ba môn phái võ lâm, bao gồm Trung Nhạc phái ở Đông Sơn, Pháp Vương tự ở Nam Sơn, cùng với Thiếu Lâm tự trên Ngự Trại sơn ở ngọn
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn