Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Phi Thiên Chương 3913 : Trẫm hứa đời này ngươi vừa lòng thỏa ý (2)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 3913 : Trẫm hứa đời này ngươi vừa lòng thỏa ý (2)

Phi Thiên Dược Thiên Sầu 1424từ 2019-06-20 14:57:23
- Năm xưa xảy ra chút chuyện, đồ vật trong người bị cướp mất, nên không cách nào liên hệ được.
Miêu Nghị cười ha ha nói:
- Vậy các ngươi cũng có thể chủ động liên hệ với trẫm... Liên hệ ta mà, mục tiêu lớn như vậy không đến nỗi tìm không được chứ, cứ nói là bằng hữu của ta, chắc người mặt dưới cũng sẽ bẩm báo xác minh.
Lời này khiến hai phu phụ biết hồi đáp
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn