Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Phi Thiên Ma Chương 34(hết) : Kim Cang Phật Pháp chỉ công

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 34(hết) : Kim Cang Phật Pháp chỉ công

Phi Thiên Ma Giả Cổ Long 5024từ 2014-05-30 15:27:20
Yên tâm nhìn mọi người đã nấp kín, chỉ cách Tổng đàn Kim Ma Bang độ một dặm, Định Hoàng cùng Tây Môn Nguyệt vội tiếp tục vượt quãng đường còn lại. Vút! Vút! Quả nhiên có một trận kỳ môn đã được lão Ma Phi Thiên lập ra chờ sẵn! Không thấy lão Phi Thiên Ma, nhưng cả hai vẫn nghe có tiếng kêu đến lạc giọng vang ra từ trong trận:
- Súc sinh! Bọn ngươi là lũ dâm tà súc sinh! Ta quyết
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn