Trang chủ Kỳ Huyễn Kiếm cùng ma pháp Phất Y Chương 55 : Phương đông hồng, mặt trời lên

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 55 : Phương đông hồng, mặt trời lên

Phất Y A Dẫn 5222từ 2014-06-16 21:33:28
Sáng sớm trên Hắc Mộc Nhai vẫn như mọi ngày, mọi người ai có việc gì thì đi làm việc nấy, những tên thị vệ thì đứng canh gác dọc theo đường lên núi, trong tay cầm vũ khí sắc lạnh. Mà vài tên thuộc hạ thì lại ngồi trên điện bẩm báo chuyện trong giáo cho Đông Phương Bất Bại. Đông Phương giáo chủ nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn