Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Phản Diện Siêu Cấp Chương 1238 : Thổ dân bản địa

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1238 : Thổ dân bản địa

Phản Diện Siêu Cấp Cao Lạnh 1514từ 2021-07-31 21:06:52
Chương 1239: Thổ dân bản địa
"So sánh cùng với Thánh Thượng còn có Cung chủ Vạn Thọ Cung, ta không có cường giả siêu thoát nào bảo hộ."
"Tại thời đại Thượng Cổ, mặc dù có Tà Thần hàng thế, nhưng cuối cùng vẫn không có bậc đại ác như ngươi, cho nên Đạo Tổ cũng không lưu lại thủ đoạn gì, khác biệt cùng với Thuần Dương Đạo Tôn, cho nên ta kỳ thật vẫn một mực rất hâm mộ

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn