Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Phản Diện Siêu Cấp Chương 1237 : Phí công

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1237 : Phí công

Phản Diện Siêu Cấp Cao Lạnh 1542từ 2021-07-31 21:06:52
Chương 1238: Phí công
"So với khí số, hắn càng có khuynh hướng với định số, thành lập hoàng triều, vạn sự vạn vật đều là nắm ở trong tay, tại thời kỳ Thượng Cổ cũng không có thuyết pháp Thiên Tử, bản thân Nhân Hoàng chính là trời của Nhân tộc, Tiên Tần Thủy Đế trực tiếp dùng Thiên để tự xưng, mặc dù có thể tu khí số, nhưng đối với Thủy Đế mà nói vẫn là định số càng

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn