Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Phản Diện Siêu Cấp Chương 1235 : Ngôn ngữ Thiên Đạo

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1235 : Ngôn ngữ Thiên Đạo

Phản Diện Siêu Cấp Cao Lạnh 1530từ 2021-07-31 21:06:52
Chương 1236: Ngôn ngữ Thiên Đạo
Nhìn thấy một màn này Thánh Thượng Đại Càn không chỉ có lộ ra sắc mặt kinh hãi!
"Con m* nó!"
"Ultraman biến thân!"
Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung: "? ? ?"
Con hàng này đang nói cái quái gì thế?
"Đồ vô tri, thân làm Chí Tôn nhân gian, sau khi luyện hóa và triệt để nắm vững quyền năng Thiên Đạo, tự nhiên là sẽ có Thần Thông như thế, không

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn