Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 993 : Trận chiến năm đó

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 993 : Trận chiến năm đó

Dịch: Ciel Phạm
Biên: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Ách Quái cười lạnh một tiếng, Man Long kiếm trong tay hóa thành một luồng khí màu đen bay lượn, ngăn cản toàn bộ công kích của khôi lỗi.
Cùng lúc đó kiếm khí phun ra nuốt vào, cuốn lấy năm bộ khôi lỗi và Sa Tâm, ngăn cản không cho rời đi.
Toàn bộ Yểm Long Vệ tạo thành một thế trận hợp kích, ngăn cản những người
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn