Trang chủ Đô Thị Đô thị dị năng Phá Quân Mệnh Chương 1773 : Chap 1773

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1773 : Chap 1773

Phá Quân Mệnh Diệp Phàm 687từ 2024-01-12 17:21:27
Mùi máu vô cùng hôi thối tản phát ra xung quanh, những người vây quanh vội vàng bịt mũi lùi bước về sau.  
Đến Diệp Phù Sinh cũng phải phẩy phẩy tay đánh ra từng chưởng ấn để làm tan sương máu hôi tanh.  
“Đó là thần tiên sao?”  
Một trưởng lão nhà Âu Dương lắp bắp, mạnh quá, thực sự là không thể địch nổi.  
Diệp
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn