Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Nho Đạo Chí Thánh Chương 1 : Hàn môn tử đệ

Nho Đạo Chí Thánh

Tác giả: Vĩnh Hằng Chi Hỏa

  • Huyền Huyễn

    Thể loại
  • 07-10-2020Ngày đăng
  • 2632 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : Hàn môn tử đệ

Nho Đạo Chí Thánh Vĩnh Hằng Chi Hỏa 2632từ 2020-10-07 08:51:26
Chương 1 : Hàn môn tử đệ
Thánh nguyên Đại Lục , Cảnh Quốc , Giang Châu , đại nguyên phủ , tế huyện .
Bầu trời nhất bích như tẩy , ánh nắng tươi sáng , chim chóc vui sướng kêu to , mặt đất tán lạc bị mưa đêm đánh rớt lá cây cùng cánh hoa , xuân ý dồi dào .
Phương Vận cả người phát lãnh , chợt thức tỉnh , mở mắt mờ mịt nhìn chung quanh .
Phương
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn